HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

CẠNH TRANH - CÔNG BẰNG - MINH BẠCH - HIỆU QUẢ KINH TẾ

VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Tin tức
Thông báo của chúng tôi
Liên hệ

Tìm kiếm thông tin đấu thầu

Tìm theo:

Từ khóa:

Đấu thầu điện tử
Đào tạo đấu thầu
Thanh toán Online
Tư vấn đấu thầu
Hỏi đáp tình huống
Tin tức - Văn bản mới
LỊCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU
Thực hiện theo Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT
>
TT KHOÁ ĐÀO TẠO THỜI GIAN HỌC PHÍ HÌNH THỨC
1 KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
(LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH)

25/05 1.200.000 ONLINE
2 PHỔ BIẾN LUẬT ĐẤU THẦU 22/2023; NGHỊ ĐỊNH 24/2024 VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU;

THÔNG TƯ 06/2024 LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

30/05 1.200.000 TRỰC TIẾP
3 KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ 06/06 1.500.000 ONLINE
4 ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU (Hướng dẫn làm bài tập thực hành, thao tác thực hành Đấu thầu qua mạng và làm bài thi thử trắc nghiệm) 06/06 1.800.000 ONLINE
5 ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU None None ONLINE

Đổi vai trò